Egészség szív óvoda, Normafa Óvoda bemutatkozása | Normafa óvoda


minden a magas vérnyomásról 2 fok

Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusa, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés gondolata, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza. Ilyen terület a környezetvédelem és az egészségvédelem, s ezért kapta programunk az "Élet-program" elnevezést, mely az egész nevelőtestület pedagógiáját, annak szellemiségét tükrözi.

Az "Élet-program" gyermekközpontú, "befogadó" szellemiséget tükröz.

kalcemin magas vérnyomás esetén

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek egészség szív óvoda és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlő feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg őket egymástól.

Hol fogunk találkozni?

Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendűségből, az anyagi, családi körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete.

az ember hány évet él hipertóniában

Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk az egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását. Programunk nem tartalmaz kötöttségeket a gyermekek életkor szerinti csoportszervezését illetően, a csoportok kialakítását a jelentkező gyermekek életkora szabja meg.

a hipertónia fokozatok szerinti osztályozása