Ünnepeljük a szív egészségének hónapját, RÉVAI MIKLÓS. | Magyar irodalomtörténet | Kézikönyvtár


Ünnepeljük együtt a 420-at!

A gyalogboltos. Csütörtök, 1-je. Apám azt akarja, hogy minden szüneti napon hivjam meg vagy látogassam meg valamelyik iskolatársamat és igy lassanként barátkozzam meg valamennyivel.

Vasárnap sétálni megyek Votinival, azzal a szépruhás fiuval, aki mindig tisztogatja magát és annyira irigyli Derossit.

REED Walter • A tudományért és humanitásért!

Ma pedig Garoffi látogatott meg, az a hosszu, ösztövér fiu, a bagolyorrával és furfangos, apró szemeivel, amelyek mintha mindig firtatnának valamit Az apja droguista. Nagyon eredeti gyerek.

I A sárgaláznak más a története.

Mindig a pénzét számolgatja, ami a zsebében van, gyorsan kiszámit mindent az ujjain és bárminő szorzást elvégez fejből. Mindig gyüjt, harácsol, takarit és már van is betétkönyve az iskolai takarékpénztárban.

ünnepeljük a szív egészségének hónapját

De nem csoda; mert el nem költene soha egy fillért se és ha véletlenül leejt egy soldót ünnepeljük a szív egészségének hónapját pad alá, egész héten át is keresi. Összeszed mindent, amit csak talál: rossz tollat, használt levélbélyeget, gombostüket, még a gyertyáról ünnepeljük a szív egészségének hónapját stearint is. Már több, mint két éve gyüjt levélbélyegeket és több száz van neki minden országból, egy nagy albumban, amelyet majd elad az antikváriusnak, ha tele lesz.

  • Ünnepeljük együtt a at!
  • Törökbálint Sportközpont
  • Index - Tech-Tudomány - Hónapokat vesz el a magyarok életéből is a légszennyezettség

A papirkereskedő ingyen adja neki az irkákat, mert sok gyereket csal be a boltjába. Az iskolában mindig kereskedik; minden nap elad, cserél valamit vagy lutrit rendez; aztán megbánja a cserét és visszaköveteli a holmiját; amit kettőért vesz, azt négyért adja el; játszik tollakra és sohase veszit, a régi ujságokat eladja a trafikosnak és minden üzletét fölirja egy irkába, amely tele van összeadásokkal és kivonásokkal. Nem tanul semmit, csak a számtant és, ha vágyik is a heti medáliára, ez csak azért van, hogy ingyen mehessen a bábszinházba.

Én szeretem, mert mulattat. Boltost játszottunk, a sulyokkal és mérleggel.

Please wait while your request is being verified...

Garoffi pontosan tudja mindennek az árát, ismeri a sulyokat és nagyszerüen tudja becsomagolni az árut, akárcsak az igazi boltosok. Azt mondja, hogy mihelyt elvégzi az iskolát, rögtön boltot nyit, valami ujfajta kereskedést, amit ő talált ki. Nagyon boldog volt, mikor néhány külföldi bélyeget ajándékoztam neki és egész pontosan meg tudta mondani, hogy mennyit fizetnek mindegyikért a gyüjtők. Az apám, szinlelvén, hogy az ujságot olvassa, egyre csak Garoffit hallgatta és jól mulatott rajta.

A zsebe mindig tele van apró árucikkeivel, melyek fölött hosszu, fekete kabátot visel és ugy látszik, hogy mindig tele van gonddal, dologgal, akárcsak az igazi kereskedő. De minden dolgánál jobban a szivéhez nőtt a bélyeggyüjteménye; ez az ő kincse, mindig erről beszél, mintha egész vagyont tudna szerezni belőle.

Dies Academicus 2011

A pajtásaim szidják, hogy fösvény és uzsorás. Én nem tudom, hogy igaz-e. De azért szeretem Garoffit, nagyon sokra megtanit és egészen olyan, mint a nagy emberek.

  1. A ugyanis már a magyarok ötödének egyet jelent a szívással.
  2. Magyar alagyáival és Elegyes verseivel egyaránt figyelmet keltett.
  3. Mit mutat a készülék magas vérnyomás esetén

Coretti, a fás ember fia, azt mondja, hogy Garoffi még akkor se adná oda a bélyeggyüjteményét, ha tudná, hogy az édesanyja életét menti meg vele. De az apám nem hiszi.

ünnepeljük a szív egészségének hónapját

Megszégyenült hivalkodás. Hétfő, 5-ike.

ünnepeljük a szív egészségének hónapját

Tegnap sétálni voltam a Rivoli-fasorban Votinival meg az apjával. Mikor a Dora-Grossa-uton mentünk, megláttuk Stardit - azt, aki rug, ha zavarják előadás alatt - amint mozdulatlanul állt egy könyvesbolt kirakata előtt és merően nézte a kiakasztott térképet; és ki tudja, mióta ácsoroghatott már ott, - hiszen még az utcán is tanul!

Még a köszöntésünket is alig fogadta, a paraszt. Votini szép ruhát viselt, - talán nagyon is szépet: vörös selyemmel kivarrott barna csizmája volt, himzett matrózbluz selyembojtokkal, a fején pompás fehér hódsipka és óra a zsebében. Oly büszkén tollázkodott, mint a páva.

De most az egyszer torkára forrt a hivalkodása.

  • E. A. POE: REJTELMES TÖRTÉNETEK
  • Dies Academicus – Semmelweis Hírek
  • EDMONDO DE AMICIS: A SZIV

Magas vérnyomás elleni gyógyszerek APF-gátlók már jó sokáig szaladoztunk a fasorban, nagy darabon előresiettünk és jól elhagytuk az édesapját, aki lassan, sétálva jött utánunk; aztán megálltunk egy pad előtt, szemben egy kis, szerényen öltözött fiuval, aki már ült és fáradnak látszott, mert egészen előre hajtotta a fejét.

Lehet azonban, hogy szomoru volt és gondolkozott. A fák alatt egy ember, aki alighanem az apja lehetett, föl s alá járva ujságot olvasott. Mi is leültünk a padra, ugy hogy Votini került közém és a fiu közé.

RÉVAI MIKLÓS.

És, mintha csak most jutott volna eszébe, hogy milyen pompás ruhája van, rögtön hivalkodni akart vele a szomszédja előtt. Fölemelte az egyik lábát és igy szólt hozzám: - Láttad-e már csizmámat? Egészen olyan, mint a katonatiszteké. Csak azért tette ezt, hogy a szomszédja odanézzen; ez azonban rá se hederitett.